• 1,5 % przekazujesz?
  Pomagasz i wygrywasz!

  Drogi Darczyńco! Jesteś siłą na to, by pozyskać środki na działania dobroczynne. Dziękuję i zapraszam Cię do losowania nagród!
  Wojciech Przybysz
  Fundraiser • Streetworker • Stowarzyszenie Wędka
  Zarejestruj się
 • 1,5 % przekazujesz?
  Pomagasz i wygrywasz!

  Mamy nadzieję, że dzięki atrakcyjnym nagrodom zachęcimy więcej osób do podarowania swojego 1,5% a eKarty podarunkowe goodie będą pięknym podziękowaniem dla Laureatów!
  Katarzyna Tomaszewska
  Kierująca Zespołem Komunikacji Marketingowej i PR w Millennium Goodie
  Zarejestruj się
 • 1,5 % przekazujesz?
  Pomagasz i wygrywasz!

  1.5% polskich dzieci w wieku przedszkolnym choruje na depresję. Przekaż 1.5% podatku na walkę o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
  Danuta Wieczorkiewicz, psycholog, seksuolog, Fundacja Zobacz...JESTEM
  KRS: 0000453024
  Zarejestruj się

Nagrody

5 x eKarty goodie o wartości 2000 zł każda - dla Laureatów loterii

5 x 2000 zł dla OPP zgłoszonych przez Laureatów loterii

Każdy Uczestnik Loterii otrzyma upominek w postaci kodu cashback o wartości 20 zł, do realizacji przez nowych użytkowników goodie cashback.

Zasady

1

Przekaż 1.5% podatku w zeznaniu rocznym za 2022 r. Możesz wskazać dowolną organizację pożytku publicznego.

2

Zarejestruj się do losowania nagród do 10.05.2023 r. Wypełnij poniższy formularz.

3

Wygraj eKarty podarunkowe o wartości 2000 zł dla Ciebie - losowanie 17.05.2023 r.

4

Odbierz prezent od goodie: kod cashback o wartości 20 zł dla nowych użytkowników goodie cashback.

Dziękujemy! Zbieranie zgłoszeń zostało zakończone.

Przekazałem. Pomogłem.
Zgłaszam się do loterii.

Loteria Rejestracja

Partnerzy

Loterię wspiera

goodie to bezpłatna i bezpieczna aplikacja mobilna oraz platforma internetowa, w której znajdziesz m.in.:

eKarty podarunkowe, które możesz wygrać w Loterii Procenta a zapłacisz nimi w każdym polskim sklepie stacjonarnym i internetowym.

Cashback, czyli zwrot części pieniędzy wydanych podczas zakupów online. Cashback możesz przeznaczyć na potrzeby własne lub wesprzeć wybraną organizację.

Sprawdź

Pytania i odpowiedzi

Kto może wziąć udział w Loterii?
Każdy podatnik, który przekazał w zeznaniu rocznym za rok 2022 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ DOWOLNEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
Jakie OPP mogą skorzystać z Loterii?
Każda organizacja może skorzystać z loterii nieodpłatnie po to, aby zachęcać podatników do przekazania 1.5% podatku.
Jak #loteriaprocenta pomaga OPP?
Loteria Procenta to projekt pro-bono zorganizowany dla OPP. Każda organizacja może skorzystać z loterii nieodpłatnie po to, aby zachęcać podatników do przekazania 1.5% podatku. Każdy darczyńca otrzyma kod 20 zł cashback od goodie i weźmie udział w losowaniu 2000 zł. A zgłoszona przez zwycięzców OPP także otrzymają 2000 zł.
Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu
Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.
Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Żródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/
Jak wybrać OPP
Możesz wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonego przez Ciebie zeznania rocznego albo złożonej korekty tego zeznania.

Wyboru OPP dokonasz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Wykaz tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, natomiast publikowany do 15 grudnia. Jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz zasady jego prowadzenia, uregulowane zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz OPP prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Uwaga: Jeśli jesteś nierezydentem (osobą, która zgodnie z przepisami nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce) składając zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierz OPP z wykazu OPP określonego za poprzedni rok podatkowy.

Żródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/
Zasady przekazywania 1,5% podatku na OPP
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego wynikającego:
-z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
-z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego - po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Żródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/

Organizator

Nofsza Sp. z o.o.
ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
www.nofsza.pl

Skontaktuj się z nami

bok@nofsza.pl
+48 585 731 221
Infolinia czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16.
Koszt połączenia według taryfy operatora użytkownika.
chevron-down